STICHTING OKAY
Recreatieve activiteiten met intensieve begeleiding

Mensen met een beperking hebben ook behoefte aan recreatieve activiteiten


De Stichting Okay is een non-profit organisatie met als doelstelling het organiseren van recreatieve activiteiten in de ruimste zin van het woord. Wij richten ons daarbij met name op mensen met een beperking, zowel geestelijk als lichamelijk. Wij werken uitsluitend met gekwalificeerde, betaalde medewerkers. Soms worden die ondersteund door stagiaires of vrijwilligers.

Sommige van onze recreatieve activiteiten zijn uitsluitend gericht op ontspanning, zoals vakanties en uitstapjes in binnen- en buitenland of het verzorgen van optredens.
Andere recreatieve activiteiten hebben een pedagogisch of therapeutisch doel. Deze activiteiten zijn meestal langdurig van aard en gekoppeld aan een specifieke doelgroep. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van en zorgplan, waarbij de financiering via een PGB loopt.


De stichting kent drie onderdelen:


Okay-reizen

Okay-reizen richt zich op individuele reizen voor mensen met en beperking, al dan niet met een partner, met persoonlijke 24-uurs begeleiding. De reis wordt samen met de cliënt uitgestippeld en afhankelijk van de zorgvraag en wensen en mogelijkheden wordt er een gekwalificeerde begeleider gezocht. Ook is het mogelijk om een reis op maat te organiseren voor kleine groepen, maximaal 6 personen.
Zie voor meer informatie onze website: www.Okay-reizen.nl.


Okay-jongerenreizen

Okay-jongerenreizen richt zich op jongeren tussen de 12 – 23 jaar met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking, zoals ADHD of Autisme. Voor deze jongeren organiseren wij vakanties en/of logeerweekenden. Kenmerkend voor Okay-jongerenreizen is dat wij met kleine groepen werken van 4 jongeren, in uitzonderingsgevallen 5, met tenminste twee begeleiders. Doordat wij met kleine groepen werken is het mogelijk bij de samenstelling rekening te houden met factoren waardoor de jongeren elkaar positief stimuleren.
Zie voor meer informatie onze website: www.Okay-jongerenreizen.nl.


Okay-begeleiding

Okay-begeleiding richt zich op de individuele begeleiding van meestal thuiswonende cliënten. Dit kunnen zowel jongeren als ouderen zijn. De begeleiding gaan uit van een zorgplan dat met betrokkenen wordt opgesteld, waarin de pedagogische en/of therapeutische doelen zijn vastgelegd.
Okay-begeleiding streeft ernaar dat iedere cliënt een eigen vaste begeleider heeft die zorgdraagt voor de uitvoering. Vanzelfsprekend werken wij daarbij uitsluitend met gekwalificeerde medewerkers en wordt er eerst met cliënt overlegd of hij/zij zich thuis voelt bij de beoogde begeleid(st)er.
Zie voor meer informatie onze website: www.Okay-begeleiding.nl.